Benutzer:Uberhaxlor

aus Metalab, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Wechseln zu: Navigation, Suche

i izz uberleet haxlorz!!

current projects:


Metacuisine

Metacade

LoungeScreen

Scrapvend

TransparentLCD

HausverBot

SolarPowerz

USV


future projects:

Electrolaser

SuperconductingCoilgun

GraffitiDrone

MicroArcade

uberhaxlor@aol.com