Code of Conduct/eo

aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Version vom 11. November 2023, 16:09 Uhr von Becca (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen
Lingvo: Esperanto

Kodo de konduto

Malgarantio: ĉi tio estas malnova versio, kiu ne estas ĝisdatigita. Bonvolu raporti al la angla aŭ germana versio.


La Metalab estas inkluzivema komunumo, kie ĉiun nedependa de sia aĝo, deveno, genro, seksemo, enspezo aŭ religio, estas bonvenita. Tial ili povas diskuti kaj lerni pri teknologio en respektema, tolerema kaj kuraĝiga ĉirkaŭaĵo. Ni volas, ke ĉiuj kunestantoj povu havi agrablan kaj plenumantan tempon en la Metalab. Tial estas atendita de kunestantoj, ke ili agu afable kaj respekte inter si.

Ĉiuj membroj estas egalrajtaj, kaj povas uzi la Metalab por krei novajn aĵojn, dum ili limigas neniun. La sekvonta kondutkodo klarigas, kio estas atendita de ĉiu, kiu uzas la ejojn de Metalab aŭ partoprenas aliajn renkontiĝojn, kiujn estas organizita de la Metalab asocio.

 • Estu eksterordinare al ĉiuj!
 • La Metalab havas mediacio-organon (nomita "Anlaufstelle"), kiu traktas ĉiujn sciigitajn interokazaĵojn serioze, kaj traktas ilin konfidence, kaj estas solidareca kun tuŝantoj. Vi ĉiam povas kontakti ĝin.
 • Iaj registroj estas en la Metalab nur permesitaj, se ĉiuj registrotaj personoj permesas ĝin.
 • Malkonvena estmaniero enhavas eksterigantajn aŭ malbonvenajn komentojn pri (ekzemple) genro, seksemo, handikapo, aspekto, korpomezuro, etno kaj ankaŭ religia kredo. Ĝi ankaŭ enhavas pervoĉajn kaj perkorpajn provokojn, minacaĵojn, ripetan interrompadon de interparoloj kaj maldecan korpan kontakton. Se vi ne scias, ĉu via estmaniero estas bonvenita, tiam bonvolu demandi la kunestantoj kaj prizorgu, ke ĉiuj akceptas ĝin. Nur "jes" signifas "jes"!
 • De tuŝantoj, kiuj estas informitaj pri iliaj malbonvenaj kondutoj, estas ekĉeso atendita. Se vi renkontas tian estmanieron, tiam ni atendas de vi, se vi povas, ke vi kontraŭagas. Ekzemple per interrompo de tiu konduto, informigo pri la kodo de konduto, prizorgi de tuŝitaj personoj aŭ per informigo de la mediacio-organo (nomita "Anlaufstelle").
 • Pripensu, pri kio vi parolas. Bonvolu atenti, ke eksterigaj komentoj (ekz. seksismo, rasismo, handikapismo, GLAT-malamo, ktp.), ankaŭ en ŝerco, povas esti ofendantaj por viaj kunestantoj. Ili ne estas bonvenitaj en la Metalab.
 • Ankaŭ agoj, kiujn vi konas de via ĉirkaŭaĵo kiel neproblema, povas esti malagrabla por aliuloj. Se vi estas informita pri ĝi, tiam ni atendas de vi, ke vi montru respondecon kaj konsideron.
 • Ĉiuj membroj povas elparoli en urĝaj situacioj kunestmalpermeson ĝis 48 horoj. Tion devas esti komunikita al la estraro (per core[ĉe]metalab.at) kaj al la mediacio-organo ("Anlaufstelle"). La estraro decidas en la 48 horoj pri pluaj punoj. Ili povas elparoli avertojn, maluzebligi ŝlosilojn kaj ankaŭ elparoli finitajn aŭ malfinitajn kunestmalpermesojn.
 • La tuŝantoj povas protesti kontraŭ kunestmalpermeso ĉe revenontaj planrenkontiĝoj (Jour-Fix). Kunestmalpermesoj, kiuj ekzistas, estas valida, ĝis ĝi estas forigita per decido de la Jour-Fix. Antaŭ tio devus esti provita, solvi la problemon kun la mediacio-organo ("Anlaufstelle") kaj la estraro. Se ĝi estas solvita, tiam la Jour-Fix ne devas esti konsultita.
 • La Metalab scias pri ĝia respondeco konduki malferman kaj inkluzivan hakejon. Kaj ĝi celas iĝi konsideranta kaj klera komunumo. Post negativaj interokazaĵoj la Metalab prizorgas, ke ili estas esploritaj, por ke ili ne reokazu.
 • Vi estas grava por la konservo de la Metalab, tial sekvu niajn kondiĉojn pri uzo.