Benutzer:Uniqx: Unterschied zwischen den Versionen

aus Metalab Wiki, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „<nowiki> # TODO: wirte some documentation </nowiki>“)
Zeile 1: Zeile 1:
 
<nowiki>
 
<nowiki>
 
# TODO: wirte some documentation
 
# TODO: wirte some documentation
#
 
#
 
#
 
#
 
#
 
#                    `.                           
 
#                -+ydmmhshhys/`                   
 
#              :ymNNNmmmmdmmmmdo`                 
 
#            :dNNNNNNNmmmhmmmmmdo:               
 
#          `yNNNNNNNNNNmhyyhdmmNNd:             
 
#          .dNNNNNMMMMmy+//::/oyNNNd-             
 
#        /mNNNNNMMMNdo++/:::///dMNNy             
 
#      `:mNNMMMNMMNdhyssyy//oo/sNNNm:           
 
#    ..`yNNNNMMMMMNNhssoooyo:::-+NNNm+           
 
#  `-/+ymNNNNNNMMNdddyo++oyy/:::sNNNmo.           
 
#  .--dNNmNNNMNNMNmdyysoooo////hNNNms+`         
 
#    .:+mNmNNMNNNMMMmhyyssso+/:oNNNNmms`         
 
#    /-:NNNMMNNdydMNdhhyso+/:+mNNmNNNdhss`       
 
#    . +NNNNNNo.-+yhmhhhyysyhmNmmmmmhsyyy+-`     
 
#      ::sdomNy-/ossymhhysyhhdhdddhs+:---...`     
 
#    `soohs:o+oossssydhyyhhysosys+-:----.```     
 
#    `-:`//-+o+ooooooososs+////++:-/-----.````   
 
#          ./oo/+o+o+o+++//////::/--/:-::-.`.``` 
 
#          /+oo/++++++///////:/-:/--/::/--....``` 
 
#        ./+oo/+/++++////++:/:-:/.://:::---.```` 
 
#        :/++o++/++++///++/:/-://-:///::-:-.```` 
 
#        .//++o+++ooo+ysyoh/os++o/-:///:::--`.``` 
 
#        /::/+o++sdyh/hhoss+s/:oy/--/////:-`...`` 
 
#      ./::/++o+/dodoodhyyoyo:ss:--/+++/-.`...`` 
 
#      :::::/+oo/yyyy+dy+dh+/:yo/:::+oo:.``..``` 
 
#      `--:-::/osoohsyosssyyso/hoo+o++o+:.---.``` 
 
#        ```-++ossooo+/+o+///+oo+/o++o/s+//::--. 
 
#          `:sssyhs+o++/++::/++++/:::/+oso//::--. 
 
#          `oosyyhoo++/++/:://+/:----:/+so+/::--. 
 
#        `+ooosyso++/++/:://:/:--.--::+oso/:---` 
 
#          +ooosyo++++++::///:::--.--:/+oo+/---:` 
 
#          oooosyo+++++:::///::------:/++o+:--::` 
 
#          +ooosy+++++/::////::------:/+o+//:::- 
 
#          :sooso++++/::////:::-----:/+oo+/:::-` 
 
#          -sosy+++++:://///:::----:/+ooo+/:::.   
 
#          `sosy++++/://////:::---::/+oo++/::-   
 
#          `sosy++o/://////::::---:/+ooo+//::     
 
#          oosoo++////////::::::::/+o+++/::.     
 
#          oos+ooo+//++//::::::::/+oo+///:.`     
 
#          ooo++oo++/////::::::://+o+///:..``   
 
#          `soys+++o+/////:::::://+o++/::.`.``   
 
#          /ooodNho+o+/////:::///+o+//::.``.``   
 
#        +soo+hNNNdso++////////+oo++::-.```-:   
 
#        `ooyyohNNNMMNhso//////+so+//:--..`.ys   
 
#        :/ymshNNNMMNNNNmyssssyo+///:://oddmy   
 
#        `-osshMNNNMMNNNMNNNNNy++/::/:dmNNmmh   
 
#          `.`yMNNMMMNNNMMNMMMh+so+/o+NNNNmmh   
 
#              yMMNNMMMNNNMMMMMmoyosodhNNNmmmd   
 
#              yMMMNMMMNNNNMMNNNdddmNNNNmmmmmm.   
 
#              hMMMNMMMNNNNMMMNNNNNNNNNNmmmmmm:   
 
#              hNMMMMMMMNNNNMMNNNNNNNNNNNNmmmm/   
 
#              sNMMMMMMMNNNNNMMNNNNNNNNNNNmmmm+   
 
#              +NMMMMMMMNMNNNNMMNNNNNNNNNNNmmmo   
 
#              /MMMMMMMMMMNNNNMMMNNNNNNNNNmmmms   
 
#              +NNMMMMMMMMNNNNNMNNNNNNNNNNmmmmy   
 
#            `odNMMMMMMMMNNNNNMMMMNNNNNNmmmmmd   
 
#              sNNMMMMMMMNNMNNNMMNNNNNNmmmmmmm   
 
#              -NNMMMMMMMNNNMNNNMNNNNNNmNNNmmm. 
 
#                yNNMMMMMMMNNMMNNNNNNNNmmmmmNmN/ 
 
#                +NNMMMMMMMNNNMMNNNNNNNNNNNNNNNh 
 
#                oNMMMMMMMMMNNNMMNNNNNNNNNNNNNmm` 
 
#                /NMMMMMMMMMNNNNMMNNNNNNNNNNNNmm- 
 
#                -NMMMMMMMMMNNNNNMMMNNNNNNNNNNmm: 
 
#                `NNMMMMMMMMMNNNNMMNNNNNNNNNNNmm/ 
 
#                `/smNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNm+ 
 
#              ``  `..-/-:-omNNNNNNNNNNNNNNNNNm+ 
 
#                          +mNNNNNNNNNNNNNNNNNmo 
 
#                        `.:NmNNMNNNNNNNNNNNNNmds 
 
#              .--````..:oohhdNMNNNNNNNNNNNNNNmy` 
 
#            `/:::odyy/sddNNNMMMMNNNs+o++mMNNmh. 
 
#              `.-::+so+mmmdddhddddho    yyyosho 
 
#                .-:::::-`````--:-.    -s+:::/h.
 
#
 
#
 
#
 
 
</nowiki>
 
</nowiki>

Version vom 31. August 2011, 18:54 Uhr

# TODO: wirte some documentation