Benutzer:Uniqx: Unterschied zwischen den Versionen

aus Metalab, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(16 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<nowiki>
+
<center>
# TODO: wirte some documentation
+
<code>
#
+
 
#
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;********&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**//////**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;******&nbsp;&nbsp;&nbsp;**********&nbsp;&nbsp;&nbsp;*****&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//////**&nbsp;//**//**//**&nbsp;**///**&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*****&nbsp;&nbsp;*******&nbsp;&nbsp;/**&nbsp;/**&nbsp;/**/*******&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;//**&nbsp;&nbsp;////**&nbsp;**////**&nbsp;&nbsp;/**&nbsp;/**&nbsp;/**/**////&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;//********&nbsp;//********&nbsp;***&nbsp;/**&nbsp;/**//******&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;////////&nbsp;&nbsp;&nbsp;////////&nbsp;///&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;//////&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*******&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**/////**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//**&nbsp;**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**&nbsp;&nbsp;*****&nbsp;&nbsp;******&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/**/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;/**&nbsp;**///**//**//*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/**//**&nbsp;/**&nbsp;/*******&nbsp;/**&nbsp;/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**&nbsp;&nbsp;//****&nbsp;&nbsp;/**////&nbsp;&nbsp;/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//*******&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//**&nbsp;&nbsp;&nbsp;//******/***&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;///////&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//////&nbsp;///&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
#
+
 
#
+
press [[Benutzer:uniq|start]] to continue
#
+
 
#                    `.                           
+
</code></center>
#                -+ydmmhshhys/`                   
+
#              :ymNNNmmmmdmmmmdo`                 
+
#            :dNNNNNNNmmmhmmmmmdo:               
+
#          `yNNNNNNNNNNmhyyhdmmNNd:             
+
#          .dNNNNNMMMMmy+//::/oyNNNd-             
+
#        /mNNNNNMMMNdo++/:::///dMNNy             
+
#      `:mNNMMMNMMNdhyssyy//oo/sNNNm:           
+
#    ..`yNNNNMMMMMNNhssoooyo:::-+NNNm+           
+
#  `-/+ymNNNNNNMMNdddyo++oyy/:::sNNNmo.           
+
#  .--dNNmNNNMNNMNmdyysoooo////hNNNms+`         
+
#    .:+mNmNNMNNNMMMmhyyssso+/:oNNNNmms`         
+
#    /-:NNNMMNNdydMNdhhyso+/:+mNNmNNNdhss`       
+
#    . +NNNNNNo.-+yhmhhhyysyhmNmmmmmhsyyy+-`     
+
#      ::sdomNy-/ossymhhysyhhdhdddhs+:---...`     
+
#    `soohs:o+oossssydhyyhhysosys+-:----.```     
+
#    `-:`//-+o+ooooooososs+////++:-/-----.````   
+
#          ./oo/+o+o+o+++//////::/--/:-::-.`.``` 
+
#          /+oo/++++++///////:/-:/--/::/--....``` 
+
#        ./+oo/+/++++////++:/:-:/.://:::---.```` 
+
#        :/++o++/++++///++/:/-://-:///::-:-.```` 
+
#        .//++o+++ooo+ysyoh/os++o/-:///:::--`.``` 
+
#        /::/+o++sdyh/hhoss+s/:oy/--/////:-`...`` 
+
#      ./::/++o+/dodoodhyyoyo:ss:--/+++/-.`...`` 
+
#      :::::/+oo/yyyy+dy+dh+/:yo/:::+oo:.``..``` 
+
#      `--:-::/osoohsyosssyyso/hoo+o++o+:.---.``` 
+
#        ```-++ossooo+/+o+///+oo+/o++o/s+//::--. 
+
#          `:sssyhs+o++/++::/++++/:::/+oso//::--. 
+
#          `oosyyhoo++/++/:://+/:----:/+so+/::--. 
+
#        `+ooosyso++/++/:://:/:--.--::+oso/:---` 
+
#          +ooosyo++++++::///:::--.--:/+oo+/---:` 
+
#          oooosyo+++++:::///::------:/++o+:--::` 
+
#          +ooosy+++++/::////::------:/+o+//:::- 
+
#          :sooso++++/::////:::-----:/+oo+/:::-` 
+
#          -sosy+++++:://///:::----:/+ooo+/:::.   
+
#          `sosy++++/://////:::---::/+oo++/::-   
+
#          `sosy++o/://////::::---:/+ooo+//::     
+
#          oosoo++////////::::::::/+o+++/::.     
+
#          oos+ooo+//++//::::::::/+oo+///:.`     
+
#          ooo++oo++/////::::::://+o+///:..``   
+
#          `soys+++o+/////:::::://+o++/::.`.``   
+
#          /ooodNho+o+/////:::///+o+//::.``.``   
+
#        +soo+hNNNdso++////////+oo++::-.```-:   
+
#        `ooyyohNNNMMNhso//////+so+//:--..`.ys   
+
#        :/ymshNNNMMNNNNmyssssyo+///:://oddmy   
+
#        `-osshMNNNMMNNNMNNNNNy++/::/:dmNNmmh   
+
#          `.`yMNNMMMNNNMMNMMMh+so+/o+NNNNmmh   
+
#              yMMNNMMMNNNMMMMMmoyosodhNNNmmmd   
+
#              yMMMNMMMNNNNMMNNNdddmNNNNmmmmmm.   
+
#              hMMMNMMMNNNNMMMNNNNNNNNNNmmmmmm:   
+
#              hNMMMMMMMNNNNMMNNNNNNNNNNNNmmmm/   
+
#              sNMMMMMMMNNNNNMMNNNNNNNNNNNmmmm+   
+
#              +NMMMMMMMNMNNNNMMNNNNNNNNNNNmmmo   
+
#              /MMMMMMMMMMNNNNMMMNNNNNNNNNmmmms   
+
#              +NNMMMMMMMMNNNNNMNNNNNNNNNNmmmmy   
+
#            `odNMMMMMMMMNNNNNMMMMNNNNNNmmmmmd   
+
#              sNNMMMMMMMNNMNNNMMNNNNNNmmmmmmm   
+
#              -NNMMMMMMMNNNMNNNMNNNNNNmNNNmmm. 
+
#                yNNMMMMMMMNNMMNNNNNNNNmmmmmNmN/ 
+
#                +NNMMMMMMMNNNMMNNNNNNNNNNNNNNNh 
+
#                oNMMMMMMMMMNNNMMNNNNNNNNNNNNNmm` 
+
#                /NMMMMMMMMMNNNNMMNNNNNNNNNNNNmm- 
+
#                -NMMMMMMMMMNNNNNMMMNNNNNNNNNNmm: 
+
#                `NNMMMMMMMMMNNNNMMNNNNNNNNNNNmm/ 
+
#                `/smNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNm+ 
+
#              ``  `..-/-:-omNNNNNNNNNNNNNNNNNm+ 
+
#                          +mNNNNNNNNNNNNNNNNNmo 
+
#                        `.:NmNNMNNNNNNNNNNNNNmds 
+
#              .--````..:oohhdNMNNNNNNNNNNNNNNmy` 
+
#            `/:::odyy/sddNNNMMMMNNNs+o++mMNNmh. 
+
#              `.-::+so+mmmdddhddddho    yyyosho 
+
#                .-:::::-`````--:-.    -s+:::/h.
+
#
+
#
+
#
+
</nowiki>
+

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2012, 01:20 Uhr

                                              
     ********                                 
    **//////**                                
   **      //   ******   **********   *****   
  /**          //////** //**//**//** **///**  
  /**    *****  *******  /** /** /**/*******  
  //**  ////** **////**  /** /** /**/**////   
   //******** //******** *** /** /**//******  
    ////////   //////// ///  //  //  //////   
                                              
        *******                               
       **/////**                              
      **     //** **    **  *****  ******     
     /**      /**/**   /** **///**//**//*     
     /**      /**//** /** /******* /** /      
     //**     **  //****  /**////  /**        
      //*******    //**   //******/***        
       ///////      //     ////// ///         
                                              

press start to continue