Benutzer:Datacop

aus Metalab, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Wechseln zu: Navigation, Suche
Stadtflucht3

About

Clemens Hopfer aka "datacop"


Amateur Radio callsign OE1RFC


Member of


page/blog: oe1rfc.at
mail: datacop (aät) wireloss (döt) net
jabber: datacop@jabber.ccc.de
follow me: twitter.com/data_cop
soup: datacop.soup.io